Share

نوشتن یادگاری بر روی درختان موجب کاهش عمرشان می‌شود. ثبت خاطرات نباید به بهای از دست رفتن و یا زخمی کردن زیبایی طبیعت شود. یادگاری نوشتن روی درختان از جمله آسیب های اجتماعی است که همزمان با توسعه شهرنشینی و تغییر شیوه زندگی در شهرها ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. هرچند در سال‌های گذشته با هدف فرهنگ‌سازی در این زمینه اطلاع‌رسانی شده٬ با این حال صدمه زدن به درخت‌ها همچنان دیده می‌شود.

Share