Share

پس از گران کردن قیمت بنزین که به اعتراض‌های گسترده و خونین آبان انجامید، مقام‌های جمهوری اسلامی آن را برای اصلاحات اقتصادی ضروری دانستند و وعده پرداخت بسته‌های معیشتی به خانواده‌ها را ارائه کردند. اما معاون رفاه وزارت کار اکنون می‌گوید موفقیت اصلاحات اقتصادی منوط به تهیه شناسنامه اقتصادی برای خانواده هاست.

احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار ــ عکس:‌ سحر صیفی، ایلنا

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از طرح دولت برای تهیه شناسنامه اقتصادی خانواده‌های ایرانی جهت تفکیک وضعیت مالی خانواده‌ها و توزیع بسته معیشتی خبر داده است.

به گزارش روزنامه «شهروند»، میدری در دانشگاه علم و صنعت در این باره گفت:‌ «منفعت شناسنامه اقتصادی، بسته معیشتی نیست بلکه مثل شناسنامه شرط ورود به دنیای مدرن و مطلوب آینده است و این موضوع به دانشگاهیان برای ارایه بهترین طرح‌ها ارایه شده است.. حکومت بنا بر نیاز خود به ایرانیان شناسنامه می‌دهد و بدون شناسنامه اقتصادی اصلاح امکان‌پذیر نیست.»

معاون رفاه وزارت کار گفته که در این طرح باید فقرا «به خوبی شناسایی شوند» و از توزیع بسته معیشتی و یارانه به «همه مردم» انتقاد کرده است.

به گفته مرکز آمار ایران، شناسنامه اقتصادی خانوار قرار است براساس میزان درآمد خانوار، وضع اشتغال اعضای خانواده، وضع مالکیت یا اجاره مسکن، برخورداری از خودرو، تسهیلات بانکی و… تهیه شود و اطلاعات ارائه‌شده از سوی مردم از طریق شبکه بانکی، ثبت‌احوال و اسناد، آموزش‌وپرورش، وزارت کار و… مورد راستی‌آزمایی قرار بگیرد.

توزیع بسته معیشتی به ویژه پس از گران کردن قیمت بنزین و برای فرونشاندن خشم مردمی وعده داده شد. دولت مدعی بود که با توزیع بسته معیشتی بار گرانی کالاها را سبک خواهد کرد.

اما به گفته کارشناسان اقتصادی، هزینه معیشت پس از گرانی بنزین ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته، درحالی‌که مبلغ بسته معیشتی در بهترین حالت برای خانوارهایی که بیش از سه فرزند دارند ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود؛ به بیان دیگر معادل نصف هزینه‌ای که از گرانی بنزین به مردم تحمیل شده است.

براساس اعلام مقام‌های دولتی کمک معیشتی قرار است به ۶۰ میلیون نفر پرداخت شود، و تا به حال یک مرتبه به حساب «واجدان شرایط» واریز شده است. با این حال بسیاری از کارگران، مزدبگیران و معلمان می‌گویند که هنوز بسته معیشتی دریافت نکرده‌اند.


در همین زمینه:

پیامد گرانی بنزین: کاهش قدرت خرید مردم

Share