Share

سرنوشت خانه‌ صادق هدایت مانند گره‌های کور یک کلاف، سردرگم است: دیوارهای طبله‌زده و ترک‌خورده‌ حیاط خانه؛ ستون‌های موریانه‌خورده؛ تنه‌ درختان سر بریده؛ ته‌مانده‌ وسایل بازی یک مهد کودک که در حیاط به حال خود‌‌ رها شده‌اند؛ سنگ‌ریزه‌های ساختمان کناری که با ارتفاعی بلند‌تر از ساختمان خانه در حال ساخت است و نقاشی‌های کودکانه که هنوز سر و صدای کودکان کارمندان بیمارستان امیر اعلم را در گوش‌ها زمزمه می‌کنند، همه نشان از بی‌نشانی صاحب خانه دارند.

 

خانه‌ پدری صادق هدایت در سال ۱۳۲۳ توسط اعتضادالملک پدر هدایت فروخته شد و تا سال ۱۳۵۳ این خانه خالی ماند. بعد خریده و قرار شد به موزه هدایت تبدیل شود. اما در سال‌های بعد، لوازم این خانه از موزه رضا عباسی سر درآورد و این خانه هم به بیمارستان امیر اعلم داده شد و بعد به مهد کودک صادقیه تبدیل شد. این کار با واکنش‌هایی انتقادی روبه‌رو شد و به همین دلیل، خانه صادق هدایت را به کتابخانه تبدیل کردند.

 

عکس و گزارش: منا هوبه‌فکر- ایسنا.

 

Share