Share

بازار پشت شهر در بندرعباس بزرگترین بازار خرید و فروش ماهی، خرچنگ، میگو، صدف و دیگر آبزیان دریایی در شهر بندرعباس است. زنان و مردان محصول ماهی گیری روز را به بازار می‌آورند، همانجا برای مشتری‌ها تمیز می‌کنند و می‌فروشند. متنوع و رنگارنگ – شوریده، کفال، هوور، کفشک، سنگسر، حلوا سفید، شاه‌میگو، هشت‌پا، کوسه و خرچنگ از انواع آبزیانی هستند که خوراک مردم جنوب ایران هستند و در این بازار به فروش می‌رسند.

Share