Share

میدان نفتی آب تیمور در ابتدا جاده اهواز-خرمشهر و در کنار رودخانه کارون قرار دارد. این میدان نفتی که در میان زمین‌های کشاورزی است، زمین‌های پیرامونی را آلوده کرده و کشاورزان محلی از حضور لوله‌های نفت شکایت دارند. عدم رعایت استانداردهای محیط زیستی در حفاری و نگهداری مواد صنعتی و پسماند نفتی در چاله‌های نامناسب موجب جذب شدن این مواد سمی در زمین و آب‌های زیرزمینی شده است. فعالیت دائمی فلرهای نفتی و انتشار آلودگی در این منطقه بر محصولات کشاورزی تاثیر منفی گذاشته و اهالی روستاهای اطراف را به بیماری‌های تنفسی دچار کرده است.

Share