Share

پرونده نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان پس از صدور کیفرخواست در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. اتهامی که علیه این دو فعال حقوق زنان مطرح شده، «همکاری با آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع زنان و خانواده» است.

نجمه واحدی و هدی عمید

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی با اشاره به صدور کیفرخواست پرونده هدی عمید و نجمه واحدی در دادسرای ناحیه ۳۳ نوشته است:

«بر اساس این کیفرخواست، نامبردگان با توجه به تحقیقات و محتویات پرونده، مجرم تشخیص داده شدند و پرونده آنها جهت صدور حکم نهایی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است.»

زمان برگزاری دادگاه این دو فعال حقوق زنان مشخص نیست.

نجمه واحدی و هدی عمید، کارگاه‌هایی برای آموزش شروط ضمن عقد به زنان ایرانی برگزار می‌کردند. یکی از فعالیت‌های عمده نجمه واحدی نیز تمرکز بر کار خانگی زنان و تلاش برای توجه بخشیدن به ارزش اقتصادی کار خانگی زنان و رفع تبعیض‌های جنسیتی ناشی از کار خانگی بود.

Share