Share

کارون سال‌هاست که در فصل گرما، میزبان کودکان هیزم شکن و چوبان است که دام‌های خود را در آب‌های این رودخانه می‌شویند و خودشان هم آب‌تنی می‌کنند.

 

عکس: سیدمدیار شجاعی‌فر، ایسنا.

Share