Share

مرکز آمار ایران مدعی کاهش نرخ تورم شد و این شاخص را برای بهمن امسال ۳۷ درصد اعلام کرد که در مقایسه با دی امسال ۱,۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص تورم برای خانوارهای روستایی ۴۰,۱ و برای مناطق شهری ۳۶,۵ درصد برآورد شد.

مرکز آمار ایران مدعی کاهش نرخ تورم مواد غذایی شد.

براساس این گزارش نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۴,۳ درصد کاهش یافت و به ۱۹,۷ درصد رسید. شاخص سالانه تورم مواد غذایی و آشامیدنی ۴۷,۹ درصد اعلام شد.

 نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی هم ۲۷,۵ درصد گزارش شده که در مقایسه با دی امسال یک دهم درصد رشد  نشان می‌دهد. مرکز آمار شاخص سالانه این گروه کالایی را ۳۲,۳ درصد  اعلام کرد.

این مرکز نرخ تورم نقطه‌ای بهمن را ۲۵ درصد برآورد کرده است که در مقایسه با یک ماه قبل ۱,۳ درصد کمتر است. این شاخص به این معنا است که خانواده‌ها در بهمن امسال ۲۵ درصد بیشتر از بهمن سال گذشته برای کالاها و خدمات یکسان باید هزینه کنند.

نرخ تورم ماهانه بهمن ١٣٩٨ نیز به ۱.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.٨ درصد و ١.٢ درصد بوده است.

این گزارش با واقعیت‌های موجود در بازار ایران و هزینه خانوارها همخوان نیست و بارها مورد انتقاد فعالان کارگری و کارشناسان اقتصاد اجتماعی قرار گرفته است. این گروه خواستار محاسبه نرخ تورم سبد معیشت که در برگیرنده کالاهای ضروری و پرمصرف خانوار است، هستند.


در همین زمینه:

نرخ تورم اقلام خوراکی‌ باز هم افزایش یافت

Share