Share

با اعلام خبر باز شدن مرزهای ترکیه، شماری از پناهجویان به سوی نقاط مرزی این کشور با یونان به راه افتاده‌‌اند اما پلیس یونان اجازه نزدیک شدن آنان به مرز این کشور را نمی‌دهد.

تصاویری که جواد عباسی توللی از مرز ترکیه و یونان در اختیار زمانه قرار داده است، نشان می‌دهند پناهجویان در منطقه مرزی پازار کوله تجمع کرده‌اند که این تجمع با شلیک تیر هوایی و گاز اشک‌آور از سوی پلیس یونان روبه‌رو شده است.

بر اساس گزارش رسیده به زمانه عده کمی از پناهجویان توانسته‌اند وارد منطقه حائل مرزی میان دو کشور ترکیه و یونان شوند اما پلیس یونان اجازه جلوتر رفتن به آنها نمی‌دهد.

شمار قابل توجهی کودک در میان پناهجویان رسیده به مرز یونان دیده می‌شوند.


  • در همین زمینه

اعزام نظامیان بلغارستان به مرز برای جلوگیری از ورود پناهجویان

Share