Share

بازاریان تهران در اعتراض به بی‌ثباتی ارزی مغازه‌های خود را تعطیل کرده, تجمع کرده و در خیابان‌های تهران تظاهرات کردند. 

 

امروز چهارشنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۱، پس از چند روز نوسانات شدید بازار ارز در ایران و افزایش بی‌سابقه بهای ارز، بازاریان تهران در اعتراض به چنین وضعی مغازه‌های خود را بسته و در مبادی بازار مانند سبزه میدان دست به تجمع زدند.

 

همچنین، بازاریان در حالی که در مبادی بازار شعار «بازاری با غیرت؛ حمایت، حمایت» و «غیرت کنید،ببندید» می‌دادند که بیرون ورودی‌های بازار شعار‌های پراکنده «الله اکبر»، «مرگ بر دیکتاتور» و «سوریه را‌‌ رها کن، فکری به حال ما کن» هم شنیده می‌شد.

 

این ویدئو، تظاهرات گسترده بازاریان  را نشان می‌دهد. 

 

ویدئوهای بیشتر از تجمع بازار:

سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن

مرگ بر دیکتاتور

بازاری با غیرت؛ حمایت، حمایت

الله اکبر؛ غیرت کنید، ببندید!

Share