Share

تهیه‌کننده: سارا روشن

مجری: شهزاده سمرقندی

خبرخوان: سراج‌الدین میردامادی

مسئول صدا و استودیو: فرجام

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

 

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان  – سراج‌الدین میردامادی (فایل صوتی)

۲۰:۴۰ اظهارات علی مطهری در مورد مخالفت احمدی نژاد با تداوم حصر موسوی و کروبی

گفتگو با احسان مهرابی روزنامه نگار – سراج‌الدین میردامادی (فایل صوتی)

 

۲۰:۵۰ دلایل تشکیل دانشگاه بهائیان در ایران و روش کار این دانشگاه؛ در گفتگو با اسماعیل طالبیان، داروساز  و از پایه گذاران دانشگاه بهائیان – اسماعیل جلیلوند (فایل صوتی)

 

۲۱:۰۰ میراث فرهنگی – بیژن روحانی (فایل صوتی)

 

۲۱:۰۵شاهنامه خوانی؛ قسمت سوم – شهرنوش پارسی‌پور (فایل صوتی)

۲۱:۱۵ کارآگاه پورارا؛ قسمت اول (فایل صوتی)

۲۱:۳۵ شتر تروآ؛ نقبی بر فرهنگ و هنر اروپا همراه با سهند صاحبدیوانی – سارا روشن (فایل صوتی)

 

۲۱:۴۵ خبرهای ایران و جهان  – سراج‌الدین میردامادی (فایل صوتی)

Share