Share

خانه مرکزی نینجای ایران در کرج، فضایی است که در آنجا زنان فنون هنرهای رزمی می‌آموزند.

 

عکس: سعید فرامرزی، شبستان.

Share