Share

از مجموعه وبینارهای مهرداد وهابی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی

درباره اقتصاد سیاسی غارت

موضوع‌های جلسه دوم (جمعه ۱۵ فروردین / ۳ آوریل ۲۰۲۰)

  • مختصات چهارگانه اقتصاد سیاسی به مثابه حوزه تولید و تخریب ثروت
  • اقتصاد سیاسی غارت: سرمایه داری سیاسی پیش و پس از سرمایه داری صنعتی

◄ ویدئوی وبینار: 

این وبینار در ادامه وبیناری است که هفته پیشتر برگزار شد. و باز در جمعه هفته آینده ادامه خواهد یافت.

پس از گفتار امکان پرسش و پاسخ فراهم است. ویدئوی هر وبینار پس از انجام در سایت زمانه گذاشته خواهد شد.

در زیر مطلب مربوط به این وبینار هم می‌توانید پرسش‌هایتان را به صورت کامنت وارد کنید.

توضیح بیشتر درباره وبینار و ویدئوی جلسه اول در اینجا

دولت غارتگر و توسعه اقتصادی

Share