Share

بخش پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، ۱۲ کمپ ویژه زنان در سراسر ایران دارد.

 

عکس: حامد جعفرنژاد

 

Share