Share

از زمان شیوع کرونا در ایران میزان دفن زباله در آرادکوه بیشتر شده است.
آرادکوه در جنوب کهریزک از سال ۱۳۳۵ محلی برای تفکیک و دفن زباله‌های پایتخت است. حجم زباله‌های بیمارستانی در گذشته و پیش از شیوع کرونا کمتر از ۵۰ تن در روز بود، اما این عدد در روزهای شیوع کرونا به ۱۱۰ تن زباله بیمارستانی رسیده است.
پس از همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ احتمال آلودگی برخی پسماندهای خانگی به کرونا، سلامت  کارگران فعال در این مجتمع را با خطر جدی روبرو کرده است. 

Share