Share

رئیس بانک جهانی می‌گوید: همه‌گیری ویروس کرونا معیشت میلیاردها نفر را مختل کرده و این «نگران کننده» است.

دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی (عکس از Sajjad HUSSAIN / AFP)

دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی به شبکه ۴ رادیو بی‌بی سی ویروس کرونا را «ضربه‌ای مخرب»  برای اقتصاد جهانی توصیف کرد که زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده است و ممکن است آثاراین بحران «تا یک دهه باقی بماند».

به گفته او«ترکیب همه‌گیری کرونا و قرنطینه شهرها»، که منظور ازآن مقررات محدودکننده برای پیشگیری از گسترش کرونا است، موجب شده که وضعیت معیشتی میلیاردها نفر از مردم «مختل شود».

مالپس پیامدهای سلامتی و اجتماعی این بحران را هم «بسیار سخت» توصیف کرد و گفت: کسانی که کمترین درآمد را دارند، بیشترین صدمه را از این بیماری دیده‌اند.

به گفته او بیش از ۶۰ میلیون نفر از مردم جهان با درآمد روزانه کمتر از یک پوند زندگی می‌کنند. پیش از این بانک جهانی پول نسبت به گسترش فقر شدید پس از شیوع کرونا هشدار داده و اعلام کرده بود: «شیوع کرونا ۶۰ میلیون نفر را به سمت «فقر شدید» سوق می‌دهد».

بانک جهانی معیار فقر را درآمد روزانه کمتر از ۱,۹۰ دلار معادل ۱,۵۵ پوند می‌داند.

مالپس گفت که بانک جهانی از بانک‌های تجاری و صندوق‌های بازنشستگی درخواست کرده «بدهی کشورهای فقیر را کاهش دهند».

در همین زمینه:

Share