Share

هزاران قطعه ماهی در رودخانه «قره‌سو» کرمانشاه تلف شده‌اند. ورود پساب شهرک‌های صنعتی و فاضلاب شهری به «قره‌سو» بارها این فاجعه زیست محیطی را رقم زده است. حجم پساب سرریز شده به «قره‌سو» به حدی زیاد است که منجر به تغییر رنگ رودخانه شده است.
این رودخانه از سراب روانسر در شمال غرب کرمانشاه سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از این شهر در منطقه فرامان به رود گاماسیاب می‌پیوندد. حدود ۷۰ درصد از فاضلاب شهری کرمانشاه هم به این رودخانه سرریز می‌شود. 

Share