Share

سازمان ملل ۱۷ ژوئن / ۲۷ خرداد را روز مبارزه با بیابان‌زایی نام‌گذاری کرده است. هدف از این کار افزایش آگاهی عمومی نسبت به پدیده رو به گسترش بیابان‌زایی و فرسایش خاک در جهان است.

بیابان‌زایی به معنی گسترش اکوسیستم‌های خشک و بیابانی به دلیل فعالیت‌های انسانی یا عوامل طبیعی است. این پدیده یکی از اصلی‌ترین چالش‌های محیط زیستی دوران ماست اما عموم مردم اطلاعات کمی از آن دارند.
افزایش دمای هوا و خشکسالی‌های پی‌ در پی، مدیریت نادرست منابع آبی، از بین بردن پوشش گیاهی، جنگل‌زدایی، شیوه‌های نادرست کشاورزی و حفر چاه‌های غیرمجاز از عوامل بیابان‌زایی در ایران بوده‌اند.

قم - منطقه سراجه به دلیل پوشش گیاهی بسیار کم، یکی از یزرگترین کانون‌های گرد و غبار شهر قم است. عکس: سجاد یحیی‌پور
قم - چرای بی‌رویه یکی از مهم‌ترین عوامل از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه سراجه است که به صورت غیرقانونی انجام میشود. عکس: سجاد یحیی‌پور
قم -عدم رطوبت و جا به جایی خاک و شن خشک با باد٬ پوشش ریشه گیاه از بین می‌رود و این یکی از عوامل بیابان‌زایی به شمار می‌آید. عکس: سجاد یحیی‌پور
مالچ‌پاشی در کویر کرمان. عکس: مهلا جنابی
مالچ‌پاشی در کویر کرمان. عکس: مهلا جنابی
مالچ‌پاشی در کویر کرمان. عکس: مهلا جنابی
قم - نبکاهای موجود در منطقه سراجه در حال کم شدن و نابودی هستند. عکس: سجاد یحیی‌پور
قم - ایجاد چاله در منطقه کوه نمکی٬ به منظور ذخیره آب‌ باران. عکس: سجاد یحیی‌پور
قم - منطقه سراجه یکی از یزرگترین کانون‌های گرد و غبار شهر قم است. عکس: سجاد یحیی‌پور

Share