Share

فاطمه مصطفوی، راه و رسم زنبورداری را از پدرش آموخته است. او اکنون پنجاه سال است که زنبوردار است و خانواده پرجمعیتش را – شامل ۱۲ فرزند – با همین زنبورداری اداره می‌کند. فاطمه مصطفوی روزانه به ۸۰ کندوی عسل در باغ خود رسیدگی می‌کند. در آغاز فصل تابستان کندوهایش را به کوهستان‌های اطراف طالقان و یا زنجان انتقال می‌دهد تا با تغذیه زنبورها از گل‌های وحشی بتواند محصول عسل خوش طعم‌تری به دست بیاورد.

Share