Share

در برنامه چهاردهم، سهند صاحبدیوانی از تغییر ارزشهای فرهنگی/ مذهبی و اخلاقی اروپا می‌گوید. از مخالفت هلندی‌های مهاجر علیه یک سنت قدیمی هلندی، سینترکلاس؛ تغییر قوانین خانواده سلطنتی انگلستان تحت تاثیر حقوق جهانی آزادی‌های شخصی؛ حضور زنان در مقامهای مذهب کاتولیک و نگاه غرب به حقوق زنان در شرق؛ مبارزات زنان در ایرلند برای گرفتن حق سقط جنین و اشغال یک کلیسای قدیمی برای کمک به پناهجویان بی‌سرپناه.
کشف هفته هم معرفی یک خواننده معترض ایرلندیست که در زمینه جدایی دولت و کلیسا ترانه‌های زیادی اجرا کرده است؛ سیند او-کانر (Sinaed o Conner).
 

هر هفته سهند صاحبدیوانی، نوازنده و داستان‌گوی زمانه که او را بسیاری از کافه مضراب می‌شناسند، برای شنوندگان زمانه از فرهنگ و هنر اروپا می‌گوید. «با شتر تروآ مخفیانه به جشنواره‌ها، گالری‌ها و جلسات سر می‌زنم و آنچه که برایم جالب باشه را برای مخاطب زمانه جمع آوری می‌کنم».

گفت‌وگوی سارا روشن با سهند صاحبدیوانی در چهاردهمین قسمت شتر تروآ را اینجا بشنوید:

Share