Share

نهادهای حامی کارگران در افغانستان خبر داده‌اند که ۹ میلیون نفر در پی شیوع کرونا شغل‌شان را از دست داده و به جمعیت افراد بیکار در کشور پیوسته‌اند. میزان بیکاری در افغانستان به علت شیوع کرونا دو برابر شده و جمعیت بیکاران به ۱۸ میلیون نفر رسیده است.

عکس: شاتراستاک، از Rozdemir

بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات روز در افغانستان، چهارشنبه ۲۵ تیر، به گفته نهادهای حامی کارگران افغانستان، میزان رشد فقر هفت درصد افزایش یافته است که به این ترتیب از حدود ۳۲ میلیون نفر جمعیت کشور، ۶۱.۷ درصد اکنون زیر خط فقر قرار گرفته است. 

با شیوع ویروس کرونا در افغانستان، دولت برای جلوگیری از گسترش این ویروس، برای رفت و آمد افراد در سراسر کشور محدودیت‌هایی وضع کرد. به دنبال آن، بیشتر شغل‌ها نیز در شهرهای بزرگ به اجبار تعطیل و افراد بسیاری خانه‌نشین شدند. 

اسدالله مجبور، رییس روابط عمومی اتحادیه ملی کارگران افغانستان (امکا) می‌گوید که با شیوع کرونا و سقوط کارخانه‌های تولیدی، جمعیت افراد بیکار دو برابر افزایش یافته است:

«ما سه قسم کارگر (کارگران روزمزد، کارگران فصلی و کارگران دایمی) داریم. متأسفانه با شیوع کرونا نه‌تنها افراد روزمزد، بلکه متباقی کارگران نیز کارهای‌شان را از دست داده‌اند و در وضع بدی اقتصادی به سر می‌برند.»

به گفته مجبور، در کنار ناامنی، شیوع کرونا ۶۰ درصد از کارخانه‌های تولیدی و صنعتی را در شهرهای کابل، هرات و ننگرهار را ورشکست  کرده که در پی آن هزاران کارگر این کارخانه‌‌ها کار‌های‌شان را از دست داده و به جمعیت افراد بیکار پیوسته‌اند.

طبق آمار وزارت اقتصاد افغانستان بیش از ۶۰ درصد افراد واجد شرایط کار در این کشور بیکار‌ند که این رقم با توجه به ناامنی، کساد بنگاه‌های اقتصادی و شیوع کرونا در سراسر افغانستان در حال افزایش است.


بیشتر بخوانید:

Share