Share

طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی برای «رفع ابهام» به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگرداند شد.

مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه – بازار مسکن

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران یکشنبه ۲۹ تیر از بازگرداندن طرح دو فوریتی دریافت مالیات از خانه‌های خالی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

نمایندگان هفته گذشته به دو فوریت و «کلیات» این طرح رای داده بودند اما به گفته قالیباف، با درخواست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح به این کمیسیون بازگردانده شده است.

براساس این طرح دو فوریتی واحدهای مسکونی در شهرهای بالای صدهزار نفر، بعداز گذشت یکسال از پایان ساخت یا گذشت شش ماه از آخرین انتقال یا زمان سکونت، درسال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دوبرابر ارزش اجاره می‌شود. همچنین واحدهای مسکونی خالی از سکنه به استناد سامانه ملی املاک و اسکان خانه‌های خالی از سکنه شناسایی می‌شوند که مالیات آنها در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

پیش از این دولت نیز اعلام کرده بود که قانون دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی را اجرایی می‌کند. با گذشت بیش از دو ماه از وعده دولت هنوز اقدامی برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی صورت نگرفته است.

در طرح پیشنهادی مجلس وزارت راه و شهرسازی به ایجاد سامانه سراسری و فراهم کردن امکانات لازم برای شناسایی مالکان واحدهای مسکونی خالی موظف شده است.

نمایندگان مجلس امیدوارند با تصویب و اجرایی شدن این طرح روند رشد شتابان اجاره بهاء کنترل و کاهشی شود.

در همین زمینه:

Share