Share

این ویدئو گزارشی است در اعتراض به لایحه جدید گذرنامه که در آن صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر چهل سال مشروط به اجازه پدر یا دادگاه شده است. در این گزارش نوشین احمدی خراسانی با شهلا اعزازی، فریده غیرت، مینو مرتاضی، گیتی پورفاضل، نیره توکلی و ناهید توسلی، درباره این لایحه گفت‌و‌گو می‌کند.

 

منبع: حساب کاربری نوشین احمدی خراسانی در تارنمای یوتیوب.

 

 

Share