Share

این عکس‌ها را منا هوبه‌فکر، خبرنگار ایسنا گرفته است از شهروندانی در خیابان‌های خاکستری تهران.
عکس‌ها چنین توصیف شده‌اند:
«همان‌ها که نگاهشان دست‌کم لحظه‌ای با نگاه عکاس و لنز دوربینش گره می‌خورد، می‌توان فهمید که بسیاری از آنها غمی دارند و سکوتشان، فریاد می‌زند؛ سکوتی که نه مردم این شهر، که مردم دنیا را در خود بلعیده است؛ سکوتی که نبرد انسان معاصر برای بقا را حکایت می‌کند. حالا اگر غم نان هم باشد – و کیست که این روزها این غم را نداشته باشد؟!»
عکس‌ها دنیای خاکستری کرونایی را نمایش می‌دهند، دنیایی که در آن چراغ‌های رابطه به قول فروغ فرخزاد تاریک شده‌اند. و در این دنیا، آنچنان که در شرح عکس‌ها آمده «شاید بزرگترین آرزوی این روزهای مردم جهان این باشد که روزی بدون ماسک، بدون فاصله، بدون ترس، یکدیگر را در آغوش بکشیم.»

Share