Share

تالاب آب شرین سوستان در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان برای کشاورزان منطقه منبع آب زراعی است. جذب گردشگر هم به تجارت‌های کوچک اطراف این تالاب کمک می‌کند. گردشگران می‌آیند که نیزازهای دور تا دور تالاب، گیاهان مردابی و پرندگان مهاجر را ببینند. این تالاب همیشه در تابستان کم آبتر می‌شد اما اکنون دارد خشک می‌شود و نهادی مسئولیت پیگیری وضعیت خشک شدن تالاب را به عهده نمی‌گیرد.

کاهش میزان بارش باران و سو مدیریت برداشت آب زراعی، مشکل اصلی است. آب زراعی ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه توسط تالاب سوستان تأمین می‌شود. تالاب بین سه نهاد قسمت شده: حوزه گردشگری مربوط به شهرداری لاهیجان است، حفظ زیستگاه پرندگان و آبزیان با سازمان محیط‌ زیست لاهیجان و کنترل مدیریت آب آن با جهاد کشاورزی است. این سه نهاد هم باهم برای کمک رسانی به محیط زیست منطقه و نجات تالاب همکاری نمی‌کنند. هزاران ماهی و آبزی پس از خشک شدن تدریجی تالاب مرده‌اند، هزاران پرنده مهاجر دیگر نمی‌آیند و تعداد گردشگرانی که به دیدن تالاب سوستان می‌آمدند هم کم شده و این به کاسب‌های منطقه صدمه زده است.

Share