Share

در حالیکه ارتش آزاد سوریه، در روز ۳۱ دسامبر کنترل بخش‌هایی از حومه دمشق را به دست گرفته بود، عده‌ای از شهروندان دمشقی به بهانه استقبال از ۲۰۱۳ به خیابان‌ها آمدند. آن‌ها که لباس پاپانوئل پوشیده بودند برای آزادی سوریه شعار دادند.

 

منبع: حساب کاربری Souria Charia در تارنمای یوتیوب. 

 

Share