Share

این عکس‌ها را محمود پاکزاد در فاصله سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۵۵ در تهران گرفته است. محمود پاکزاد در سال ۱۳۰۳ در خیابان ری تهران به دنیا آمد. عکاسی را پیش حسین آقا اکونومی که عکاسخانه داشت آموخت. در سال ۱۳۱۹ یک دوربین AGFA به قیمت ۱۰ تومان خرید و خودش عکاس شد.

تصاویر از از آرشیو سازمان اسناد کتابخانه ملی است.

Share