Share

نخل‌های شادگان در معرض نابودی قرار دارند. شادگان یک سوم نخلستان‌های خوزستان را در خود جای داده است و به عنوان قطب تولید و صادرات خرمای جنوب شناخته می‌شود. خشکسالی و هدایت پس‌آب صنعتی به سمت تالاب شادگان موجب آلودگی گسترده نخلستان‌ها و زمین‌های کشاورزی و مرگ‌ومیر دام‌ها شده است. حدود ۶۵ درصد اهالی شادگان کشاورزند و با خشک شدن نخلستان‌های این منطقه اشتغالشان را از دست می‌دهند.
از سوی دیگر وضعیت تالاب نیز بحرانی است و به گفته کارشناسان محیط زیست چنانچه روند تخریب این تالاب ادامه یابد تا ۲۰ سال آینده تالابی در این منطقه وجود نخواهد داشت. تالاب شادگان زیستگاه گونه‌های مختلف پرندگان و ۳۵ نوع ماهی و آبزی است.

عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: حسین عبدالله اصل
عکس: مرتضی یاقوتی
عکس: مرتضی یاقوتی
عکس: مرتضی یاقوتی
عکس: مرتضی یاقوتی
عکس: مرتضی یاقوتی
عکس: مرتضی یاقوتی
عکس: مرتضی یاقوتی
عکس: مرتضی یاقوتی
عکس: مرتضی یاقوتی
عکس: مرتضی یاقوتی
عکس: مرتضی یاقوتی
عکس: مرتضی یاقوتی

Share