Share

زهرا بهروز آذر، مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران می‌گوید زنان پایتخت از آزار کلامی، خلوتی معابر، فرو رفتگی‌های شهری و حتی فضای سبز و شمشادها احساس ناامنی می‌کنند.

عکس از آرشیو

بهروز آذر گفته تا پایان سال معابر و نقاط ناامن در مناطق ۲۲ گانه تهران و با کمک زنان ساکن همان مناطق شناسایی و سپس اقداماتی برای رفع مشکلات و تامین امنیت زنان اجرا می‌شود.

به گفته مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران نتیجه تحقیق برای شناسایی محیط‌های شهری و معابر ناامن برای زنان در پایتخت نشان داده زنان از آزار کلامی و متلک، نگاه نامناسب و خیره، خلوتی معابر، فرو رفتگی‌های شهری و حتی شمشاد و برخی از مدل‌های فضای سبز احساس ناامنی می‌کنند.

منطقه ۱۰ پایتخت را محل اجرای آزمایشی طرح  شناسایی و به‌سازی محیط‌های شهری و معابر ناامن برای زنان است. به گفته بهروز آذر، حل این مساله از منظر اصلاح کالبد شهر و اقدامات فرهنگی انجان خواهد شد چرا که اصلاح معابر دندانه‌ای یا اصلاح فضای سبز اقدامی عاجل و در اختیار شهرداری است؛ اما آزارهایی مثل متلک گویی نیازمند کار فرهنگی است.

زهرا بهروز آذر همچنین گفت که در بسیاری از اوقات، مردان و پسرانی که با کلام خود موجب آزار روحی زنان می‌شوند، آموزش ندیده‌اند و از تأثیرات آن رفتار بی‌اطلاعند و این کار را صرف یک تفریح و وقت‌گذرانی انجام می‌دهند.

به گفته او بررسی‌ها نشان داده در برخی از این نقاط ارتباط این افراد با مراکز سرگرمی و تفریحی در محله قطع است یا اصلا چنین مراکزی وجود ندارد.

Share