Share

شبکه زنان افغان در نامه‌ای سرگشاده به حامد کرزی خواستار توقف فوری خشونت‌ها علیه زنان افغان شد. این نهاد در نامه خود به کرزی گفته است که باید هرچی زود‌تر هدایات اساسی و لازم برضد نابرابری و ظلم علیه زنان از سوی ریاست جمهوری صادر شود.

 

شبکه زنان افغان هشدار داد که اگر به این درخواستشان توجهی صورت نگیرد، اعتراض‌های مدنی خود را گسترش خواهد داد.

همچنین تعدادی از زنان افغان در اعتراض به افزایش موارد خشونت در برابر زنان در این کشور در روز دوم ژانویه در کابل راه‌پیمایی کردند. این تظاهرات از سوی سازمان زنان جوانان برای تغییر سازماندهی شده بود.

 

در قطعنامه که از سوی این زنان در ختم راه‌پیمایی صادر شد از حکومت افغانستان انتقاد شده است که در زمینهٔ بازداشت و مجازات افراد که در خشونت در مقابل زنان و دختران در این کشور دست دارند، اقدامات لازم را انجام نداده است.

 

 

 

 

منبع: حساب کاربری رادیو آزادی افغانستان و  تلوزیون نگاه در تارنمای یوتیوب

 

Share