Share

کارگرانی که در کوره‌پزخانه‌ها به کار اشتغال دارند، معمولا به ‌صورت خانوادگی و فصلی به آجر‌پزی مشغول هستند. آنها به دلیل ساعات کار طولانی و دور بودن از مرکز شهر به همراه خانواده در آلونک‌هایی که کارفرما برایشان در نظر گرفته ساکن می‌شوند. در این میان زنان و کودکان در کوره‌های آجر‌پزی مشغول به کار هستند. شرایط نامطلوب زندگی، تغذیه ناسالم و عدم امکانات بهداشتی از جمله معضلاتی است که سلامت ساکنان این مناطق به ویژه کودکان را به خطر می‌اندازد.
تصاویر پیش‌رو کوره‌پزخانه‌هایی را در حاشیه شهر مشهد نشان می دهد.

Share