Share

اصلاحات در ایران
اگر شرایط به گونه‌ای پیش برود که قدرت به دستِ اصلاح طلبان بیافتد، چه تضمینی وجود دارد که وضع  بد تر نشود؟

همراه با: محسن سازگارا، مجتبی واحدی، تقی رحمانی

 

 

قسمت دهم را اینجا بشنوید:

Share