Share

شماری از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های تهران در اعتراض به روند خصوصی‌سازی در ایران دست به تجمع زدند. کارگران اعتصابی هفت‌تپه در کانال تلگرامی «هفت‌تپه ــ کانال مستقل کارگران» که خود علیه خصوصی‌سازی به پا خاسته‌اند،‌ از این دانشجویان انتقاد کردند.

این دانشجویان که دوشنبه ۱۷ شهریور در برابر ساختمان خصوصی‌سازی در تهران تجمع کردند، پلاکاردهایی در انتقاد از خصوصی‌سازی و حمایت از کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه در دست داشتند:‌ «دست مفسدین اقتصادی را از هفت‌تپه کوتاه کنید»، «خصوصی‌سازی رانتی، بلای جان تولید ملی».

کارگران هفت‌تپه در هشتاد و پنجمین روز اعتصاب خود قرار دارند. شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه دوشنبه نیز به روال روزهای پیشین در برابر فرمانداری شوش دست به تجمع زدند.

خواسته اصلی کارگران لغو خصوصی‌سازی و بازداشت کارفرمایان خصوصی و متهم به فساد کارخانه از جمله امید اسدبیگی و مهرداد رستمی هستند. آنها همچنین پرداخت تمام حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه را طلب می‌کنند و می‌خواهند که همکاران اخراج‌شده‌شان به سر کار بازگردند.

کارگران هفت‌تپه اما در کانال تلگرامی‌شان اعتراض دانشجویان بسیجی به نفع آنها را رد کردند و نوشتند:

«دانشجویان بسیجی که امروز در مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی‌ها بر علیه خصوصی‌سازی و فساد اقتصادی تظاهرات کردند و خواهان قطع دست اسد بیگی شدند، از جنس خود اسدبیگی هستند.»

دانشجویان بسیجی درحالی‌ علیه خصوصی‌سازی دست به اعتراض زده‌اند که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از حامیان اصلی خصوصی‌سازی است.

دور تازه اعتراضات و اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان از ۲۶ خرداد امسال آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.


در همین زمینه:

Share