Share

در سال ۲۰۰۷ سازمان ملل ۲۰ فوریه هر سال را به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری کرد. هدف از برگزاری چنین روزی مبارزه با بی‌عدالتی اجتماعی در عصر گلوبالیسم و همزیستی ملت‌ها با یکدیگر و دست یافتن به یک صلج جهانی پایدار است.

 

سازمان ملل بر آن است که نزدیکی ملت‌ها هنگامی متحقق می‌گردد که مرزهای قومی و نژادی و جنسیتی و مذهبی و فرهنگی از میان برداشته شود و انسان‌ها از نظر حقوقی با یکدیگر برابر باشند. برای دست یافتن به این هدف والا، در گام نخست می‌بایست عدالت اجتماعی تحقق یافته باشد.

 

سازمان ملل در روز جهانی عدالت اجتماعی از کشورهای عضو خواسته است که در جهت از میان برداشتن فقر و بی‌عدالتی بکوشند و با بیکاری مبارزه کنند.

 

بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که در سال ۱۳۹۱ خط فقر در ایران معادل ۹۶۰ هزار تومان بوده است. تحریم‌های جهانی، سوداگری‌ها، رانت‌خواری‌ها، دعواهای جناحی، تبعیض‌های قومی و مذهبی در ایران بر دامنه فقر و نابرابری اجتماعی می‌افزاید و انسان‌ها را نه تنها ناامید می‌کند، بلکه گروه عظیمی از کودکان و نوجوانان و جوانان کشورمان را دلسرد می‌سازد و آینده ایران را به عنوان یک کشور جوان به‌خطر می‌اندازد.

 

اقوام کرد، ترک، ترکمن، بلوچ‌ها و عرب‌ها همواره مورد تبعیض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قرار داشته‌اند. اقلیت‌های دینی و حتی سنی‌ها نیز از این تبعیض‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. در روز جهانی عدالت اجتماعی تصاویری برگزیدیم از گزارش‌های تصویری که پیش از  این در رسانه‌های دولتی، زیر سقف سانسور منتشر شده است. طبعاً ابعاد فقر در ایران را از طریق پنج تصویر که توسط رسانه‌های دولتی هم انتشار یافته، به‌درستی نمی‌توان دریافت. این تصاویر را بنگریم.
 

Share