Share

ساخت و ساز در تهران در مقایسه با مدت مشابه یک‌سال قبل ۲۸ درصد کاهش یافته و سهم شهرداری از منابع  صندوق توسعه ملی صفر بوده است. خزانه‌دار شورای اسلامی این شهر می‌گوید: شاید در شش ماهه دوم سال نتوانیم حقوق کارکنان را پرداخت کنیم.

حسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران می‌گوید: خزانه شهرداری وحشتناک منفی است و ممکن است نتواند در نیمه دوم سال حقوق کارکنان را پرداخت کند.

سید حسن رسولی، خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران یکشنبه ۲۳ شهریور گفت: تراز مالی شهرداری «وحشتناک منفی» است.

او که در مخالفت با طرح الزام شهرداری تهران برای میزبانی اجلاس سازمان جهانی گردشگری سخن می‌گفت، افزود: شهرداری بدهکار به جای مهمانی دادن و میزبان شدن، بهتر است منابع ناچیز خود را به طلبکارانی اختصاص بدهد که به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی به روز سیاه نشسته‌اند.

عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران ۱۷ شهریور مجموع بدهی این نهاد را ۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. در سوی محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر گفته که دولت ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است. دولت اما از پرداخت نقدی بدهی خودداری می‌کند تنها بخشی از آن را در قالب تهاتر و رد دیون به شهرداری بازگردانده است.

شیوع کرونا و تعطیلی اماکن عمومی و تفریحی از یک سو درآمد شهرداری را کاهش داده و در سوی دیگر هزینه جاری این سازمان را افزایش داده است. در این شرایط به گفته مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر صدور پروانه ساخت نیز کاهش یافته است.

به گفته او شهرداری در پنج ماه نخست امسال تنها ۲ هزار و ۸۸۲ پروانه ساختمانی صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه یک‌سال قبل ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. صدور پروانه ساخت یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری به شمار می‌رود.

Share