Share

چهل سال از جنگ ویرانگر ایران و عراق می‌گذرد اما هنوز هم زخم‌های التیام نیافته این رویداد خونین برای آسیب‌دیدگان تازه است. هرچند این روزها واژه جنگ هیبتش را از دست داده اما بسیاری از کسانی که مستقیما تحت تاثیر آن بوده‌اند و یا گوشه‌ای از آن را تجربه کرده‌اند به درستی از آغاز دوباره آن در ایران می‌هراسند.
تصاویر پیش‌رو حمله هوایی و موشکی عراق به مناطق مسکونی در شهرهای مختلف ایران را نشان می‌دهد.

بمباران هوایی فرودگاه مهرآباد تهران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹
خرمشهر - شهریور ۱۳۵۹
خروج غیرنظامیان از خوزستان در سال ۱۳۵۹
تقسیم غذا میان آوراگان جنگی در آبادان - ۱۳۵۹
زندگی در پناه‌گاه - آبادان سال ۱۳۵۹
حملات موشکی عراق به مناطق مسکونی دزفول - ۱۳۵۹
اقامت خانواده‌ای در «طاق بستان» کرمانشاه که منزلشان را در بمباران از دست داده‌اند. سال ۱۳۶۰
بمباران هوایی منطقه‌ای در شمال تهران - ۱۳۶۳
خانواده‌ای که منزلشان در محله زرگنده تهران بر اثر بمباران ویران شده است. سال ۱۳۶۳
بمباران مناطق مسکونی کرمانشاه در سال ۱۳۶۳
بمباران ساختمان‌های مسکونی در دولت‌آباد شهرری - سال ۱۳۶۴
بمباران هوایی خانه‌های مسکونی در محله خزانه تهران - ۱۳۶۴
آواربرداری پس از بمباران مناطق مسکونی خرم‌آباد در سال ۱۳۶۵
بمباران باند فرودگاه شیراز و قربانی شدن ۳۰ نفر از مسافران هواپیما در سال ۱۳۶۵
حمله هوایی به مناطق مسکونی تهران - سال ۱۳۶۶
زندگی خانواده‌ها در پناه‌‌گاه - تهران ۱۳۶۷
زندگی خانواده‌ها در پناه‌‌گاه - تهران ۱۳۶۷

Share