Share


بار دیگر جریان آب در زاینده‌رود بسته شد و هزاران قطعه ماهی در زیستگاه خود تلف شدند. خشک شدن زاینده‌رود هر بار صدمه‌های جبران ناپذیری را به اکوسیستم استان اصفهان وارد می‌کند. افرون بر تلف شدن هزاران آبزی، زندگی پرندگان و گیاهان منطقه هم در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد.امسال به گفته حسین امیری، معاون شهردار اصفهان، ۵ هزار ماهی توسط شهرداری اصفهان جمع‌آوری و در برکه باغ فدک این شهر رهاسازی شده است. در این میان برخی از شهروندان نیز اقدام به نجات ماهی‌هایی کردند که در گودال‌ها گرفتار شده‌ و نفس‌های آخر را می‌کشیدند.

Share