Share

شماری از فعالان حقوق زنان* در برلین در روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان در برابر وزارت خارجه آلمان تجمع کردند. فراخوان این تظاهرات خطاب به تمامی زنان، لزبین‌ها، ترنس‌ها* و اینترها صادر شده بود و شعارهای آن از این قرار بودند: «بیایید سازماندهی کنیم، بیایید سازش‌کار نباشیم، بیایید رویاهای بزرگ بپرورانیم، بیایید به پا خیزیم.»


تصویرهایی از این تجمع:


فراخوان زنان برای تجمع در برابر وزارت خارجه آلمان به اعتراض علیه استعمار و نئولیبرالیسم پرداخت و نوشت:

«دولت‌ها در سرتاسر دنیا طبق نقشه‌ها و برنامه‌های امپریالیستی هدایت می‌شوند، برنامه‌هایی که مردم را تخریب می‌کنند. این برنامه‌ها شامل استعمار، نئولیبرالیسم، سیاست‌های محاصره، ‌‌مرز‌بندی‌های سیاسی، سیاست‌های اخراج، و استخراج سوداگرانه منابع طبیعی (از طریق اشغال، شهر‌ک‌سازی و بیرون‌راندن بومیان از سرزمین خود) می‌شود. بیایید روشن صحبت کنیم، برترپنداری نژاد سفید زندگی‌ها را به نام حقوق حقوق بشر تخریب می‌کند. از یک طرف جنگ و صنایع تسلیحاتی را به کار می‌گیرد و از طرف دیگر بازداشت‌گاه و مرزهای خونین را مستقر می‌کند. ما معتقدیم که مبارزه زنان*، خودسازماندهی، و دفاع از خود برسازنده قدرت ما در مبارزه با فاشیسم، مردسالاری، و نژادپرستی است.»

فعالانی که تجمع ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ را سازماندهی کرده بودند، از تمام «زنان*، لزبین‌ها، ترنس‌ها*، و اینترها به خصوص از زنان ترنس*، زنان طبقه کارگر، زنان* دارای معلولیت، زنان* پناهجو، زنان* سیاه پوست، زنان* بومی، زنان* رنگین پوست» خواستند که «اراده و مقاومت را ورای مرزها نشان دهند».


ویدئوهایی از این تجمع:

Share