Share

مردم بومیِ روستای گردشگری و تاریخی خونگ اژدر به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اطلاع داده‌‌اند که نقش برجسته خونگ اژدر، یکی از مهم‌ترین آثار دوره‌ تاریخی «پارتی – الیمایی» در استان خوزستان به زودی در اثر بی‌توجهی مسئولان میراث فرهنگی از بین می‌رود.

نقش برجسته خونگ اژدر، یکی از مهم‌ترین اسناد دوره اشکانیان

این سنگ‌نگاره تاریخی با قدمتی بیش از ۲۲۰۰ سال در ۱۵ کیلومتری ایذه در منطقه طایفه نوروزی در شرق روستای خونگ اژدر قرار دارد و از ارزشمندترین اسناد تاریخ سیاست و حکومت‌داری در تاریخ ایران به شمار می‌آید.

 سنگ‌نگاره خونگ اژدر دارای دو نقش برجسته است که یکی به دوره عیلامیان و دیگری به زمان اشکانیان تعلق دارد. نقش برجسته عیلامی تا حدود زیادی محو شده اما مشخص است که موضوع آن بارعام به حضور پادشاه است.

در دومین نقش برجسته (سنگ‌نگاره اشکانی) تصویر یک مرد سوار بر اسب، یک مرد در وسط، سه مرد به صورت ایستاده و دو کبوتر دیده می‌شود. در این نقش برجسته تفویض قدرت توسط مهرداد اول اشکانی به حاکم محلی ایلیمائید (بازماندگان عیلامیان) به تصویر کشیده شده است.

به دلیل فقر منابع دوره اشکانی، نقش برجسته خونگ اژدر از اهمیت منحصر به فردی در تاریخ ایران و جهان برخوردار است. نقش برجسته خونگ اژدر را لویی واندنبرگ در سال ۱۹۶۱ کشف کرد.

Share