Share

عماد بهاور، فعال سیاسی در ایران که یک هفته پیش به مرخصی آمده بود، به زندان اوین بازگشت.

به گزارش تارنمای کلمه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با تمدید مرخصی این عضو نهضت آزادی ایران موافقت نکرده است.

بهاور در آغاز سال نو ۱۳۹۲ پس از سه سال حبس برای نخستین بار به مرخصی آمده بود.

این فعال سیاسی روز ۱۶ اسفند ۸۸ و در حالی که برای اخذ آخرین دفاع به دادگاه انقلاب احضار شده بود، برای چندمین بار بازداشت شد و از آن زمان تا آخرین روز سال ۱۳۹۱ بی‌وقفه در زندان بود.

عماد بهاو به اتهام “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در نهضت آزادی” به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

Share