Share

یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در استان کردستان هرگونه تجمع در چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه‌سوری) را ممنوع اعلام کرد.

محمد قنبری جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان گفته است، در چهارشنبه آخر سال هرگونه تجمع در معابر، مجتمع‌ها، پارک‌ها و تفرج‌گاه‌ها ممنوع بوده و با هرگونه تجمع برخورد می‌شود.

محمد قنبری اعلام کرده است، کسانی که در این ایام دستگیر شوند تا پایان ایام نوروز در بازداشت خواهند ماند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان همچنین افزوده است: “نیروی انتظامی برای سه مناسبت مهم که شامل چهارشنبه آخر سال، نوروز و انتخابات ریاست جمهوری است برنامه‌ریزی‌های امنیتی لازم را طراحی کرده است.”

هر سال نیروهای دولتی شماری از شهروندان را در نقاط مختلف ایران به جرم گردهمایی در روز چهارشنبه‌سوری بازداشت می‌کنند.

Share