Share

ماجرای مسدود شدن VPN را که هنوز به یاد دارید؟

حکومت ایران پیش از نوروز برای کنترل اینترنت به بستن امکان VPN روی آورد. VPN امکان امنی است برای شکستن سد فیلترینگ. در همان زمان در گفت‌و‌گویی که با محمود تجلی مهر، کار‌شناس مخابرات و اینترنت انجام دادیم، او در تحلیل تلاش حکومت برای مسدود کردن امکان VPN گفته بود که این اقدام در راستای ایجاد محیط بسته‌ای به نام «اینترنت ملی» انجام شده.

در این میان سروش رضایی، هنرمند خوش‌ذوق ایرانی انیمیشنی با این موضوع ساخته است. در این انیمیشن، یکی از کاربران پس از مسدود شدن VPN به هر دری می‌زند که به فیسبوک وصل شود.
– آقا از اینجا می‌شه وصل شد به فیسبوک؟
– نه!

و همینطور این کشاکش‌ها برای وصل شدن به فیسبوک ادامه پیدا می‌کند، تا اینکه سرانجام تلاش او به ثمر می‌رسد.

ببینیم، پس از وصل شدن به فیسبوک چه می‌کند.


اسطوره‌های مقاومت، کاری از سروش رضایی

 

Share