Share

مجید صنیعی، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از برنامه‌ریزی برای انتشار اسکناس‌های درشت خبر داد و گفت: “در قالب ۵۰ سوژه گوناگون طراحی اسکناس‌های ۲۰ و ۵۰ هزار تومانی در دست تهیه قرار دارد.”

وی همچنین از طراحی اسکناس‌های درشت‌تر در ۵۰ سوژه مختلف خبر داد و گفت: “ابتدا باید انتشار اسکناس ۲۰۰ هزار ریالی تصویب و اجرا شود و به تولید انبوه برسد که معمولا دو سال طول می‌کشد و پس از آن انتشار اسکناس ۵۰۰ هزار ریالی در مرحله طراحی و تصویب قرار خواهد گرفت که آن هم زمان‌بر است تا به تولید انبوه برسد.”

 به‌گفته صنیعی اسکناس‌های ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ هزار ریالی هنوز در مرحله طراحی است و زمان چاپ و انتشار آن مشخص نیست.

Share