Share

شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از گروه‌های اصلاح‌طلب ایران امروز با انتشار بیانیه‌ای به تشریح مواضع خود در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پرداخت.

این سازمان در بیانیه خود مدعی شده است اصلاح‌طلبان “از پایگاه و محبوبیت اجتماعی گسترده‌ای برخوردارند” و “در انتخاباتی آزاد و سالم دغدغه رأی ندارند.”

در این بیانیه پیروزی کاندیدای مورد توافق اصلاح‌طلبان در صورت تضمین سلامت انتخابات “بسیار زیاد” عنوان شده و گفته شده است اگر این کاندیدا محمد خاتمی باشد “پیروزی قاطع از آن اصلاح‌طلبان خواهد بود.”

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با این‌که اعلام کرده است “هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد”؛ با این حال افزوده است: “گزینه شرکت در انتخابات برای یک نیروی سیاسی منحصر به احتمال پیروزی و حتی لزوماٌ مشروط به آزادی انتخابات نیست.”

این گروه اصلاح‌طلب با بیان این‌که “علاوه بر تحریم یا عدم شرکت، انتخاب‌های دیگری نیز وجود دارد”؛ “تحمیل خود بر حاکمیت، وادار ساختن حاکمیت به پذیرش موجودیت خود، شکستن فضای امنیتی موجود، حفظ انسجام و پویایی سیاسی اجتماعی خویش،‌ بازسازی تشکیلاتی و حفظ نیروهای خود،‌ ارتباط با لایه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی و…” را از جمله اهداف اصلاح‌طلبان از شرکت در انتخابات عنوان کرده است.

Share