Share

اتحادیه اروپا خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم بانک‌های ایران شد.

 دادگاه عمومی اروپا بهمن‌ماه گذشته، پس از آن‌که بانک‌های صادرات و ملت ایران علیه این حکم شکایت کردند، به لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این دو بانک رأی داد.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا اعلام کرد مدارک و شواهد قانع کننده‌ای در رابطه با دست داشتن این بانک‌ها در برنامه هسته‌ای ایران ارائه نشده است.

لغو این احکام نگرانی آمریکا را برانگیخته و ایالات متحده به اتحادیه اروپا گفته است راهی برای ارائه “اسناد محرمانه‌” علیه ایران به دادگاه بیابند و در عین حال محرمانه بودن این اسناد را حفظ کنند.

اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود بانک‌های صادرات و ملت ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه‌ای هسته‌ای ایران را نقض کرده‌اند.

 اتمی ایران را نقض کرده و در نتیجه، باید مشمول تحریم قرار گیرند.

Share