Share

شماری از دراویش از کسری نوری و صالح مرادی، دو درویش زندانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند، خواستند که به این اعتصاب غذا پایان دهند.

به گزارش تارنمای مجذوبان نور که اخبار دراویش را پوشش می‌دهد، دراویش خراسان، سمنان و شوش در نامه‌های جداگانه‌ای این درخواست را مطرح کرده‌اند.

در نامه دراویش خطاب به نوری و مرادی آمده: “پیام اعتصابتان اکنون، چهار دیواری‌های مخوف زندان عادل‌آباد را نادیده انگاشته و در میان اقشار مختلف جامعه ایران و بین‌الملل طنین‌انداز شده است.”

دراویش افزوده‌اند: “اکنون پیام‌تان را همه شنیدند (و) مقصود حاصل شد، لطفا تلاشی دیگر را آغاز نمایید و جان شما که جان ما نیز هست را نجات داده و اعتصابتان را پایان دهید.”

امضاکنندگان این نامه از مسئولان قضایی، رئیس و نمایندگان مجلس ایران نیز خواسته‌اند تا به “وظیفه خود برای حفظ و تأمین امنیت و جان دروایش زندانی”‌عمل کنند.

Share