Share

 انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران نسبت به وضعیت سلامتی کسری نوری و صالح مرادی، دو تن از دراویش زندانی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش تارنمای مجذوبان نور، شاخه استکهلم این انجمن حقوق بشری، روز شنبه ۲۴ فروردین در یک گردهمایی خواهان رسیدگی به وضعیت تمامی دراویش زندانی در ایران شدند.

کسری نوری و صالح مرادی نزدیک به سه ماه است که در زندان عادل‌آباد شیراز در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند. این دو تن در اعتراض به انتقال هفت نفر از وکلای دراویش به بند امنیتی زندان اوین اعتصاب غذا کرده‌اند.

شرکت‌کنندگان در گردهمایی سوئد نسبت به زندانی شدن دراویش گنابادی و “شرایط غیرانسانی” نگهداری وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور در بند امنیتی زندان اوین اعتراض کردند.

Share