Share

هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد زندانیان بهایی در بند زنان زندان مرکزی سمنان به‌دلیل شرایط این بند در وضعیت ناگواری به‌سر می‌برند.

بنا به این گزارش وضعیت غذای زندان “بسیار بد و نامطلوب” است و پس از آن‌که در غذای زندانیان شیشه خوردشده پیدا شد، بسیاری از زندانیان از خوردن غذای زندان اجتناب کردند.

از سوی دیگر از آن‌جا که  زنان زندانی از خرید مستقیم خوراک از فروشگاه زندان محروم هستند و باقیمانده خرید بند مردان که معمولا نامرغوب است به آنان می‌رسد، بسیاری از زنان زندانی شب‌ها گرسنه می‌خوابند.

این در حالی است که سه زن بهایی با نام‌های ترانه ترابی، زهره نیک‌آیین و ندا مجیدی با فرزندان شیرخواره‌شان در این بند زندانی هستند.

همچنین زندانیان بهایی در کنار زندانیان معتاد، دزد، قاتل و اتباع خارجی نگهداری می‌شوند و به دلیل کمبود جا همراه با کودکان خود بر کف سالن بند می‌خوابند.

این گزارش می‌افزاید کانون حمایت از زنان و کودکان مستقر در دادگستری سمنان در روز کودک مبلغی را به هر کودک زندانی اختصاص داد که به سه کودک بهایی زندان سمنان به دلیل بهایی بودن آن‌ها پرداخت نشد.

انیسا فناییان، شهره اعظمی و ژینوس نورانی از دیگر زندانیان زن بهایی در بند زنان زندان مرکزی سمنان هستند.

Share