Share

بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق شهروندی دراویش گنابادی در ایران از کوشندگان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی خواست که تا دیر نشده است از توان خود برای جلوگیری از فاجعه انسانی دیگری در زندان‌های جمهوری اسلامی استفاده کنند.

این بنیاد از نهادهای جهانی خواسته است “مصرانه از حکومت ایران بخواهند که نسبت به رعایت حقوق اولیه زندانیان و حفظ جان آن‌ها متعهد بوده و به اقدامات غیرقانونی خود در زمینه دراویش زندانی و وکلای مدافع آنان در انفرادی پایان دهند.”

این نهاد مدافع حقوق بشر نوشته است: “متولیان جمهوری اسلامی تنها روایتی از اسلام را تبلیغ می‌نمایند که توسط فقهای مورد تأیید حکومت عرضه می‌شود و با تمام روایت‌های غیررسمی و دیگرباشانه از ادیان و مذاهب دیگر سر ناسازگاری دارند و پیشرفت مذاهب دیگر را مغایر اهداف خود می‌بینند.”

کسری نوری و صالح مرادی نزدیک به سه ماه است که در زندان عادل‌آباد شیراز در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند. این دو تن در اعتراض به انتقال هفت نفر از وکلای دراویش به بند امنیتی زندان اوین اعتصاب غذا کرده‌اند.

Share