Share

مأموران نیروی انتظامی یک شهروند مریوانی را با لباس زنانه در سطح این شهر گرداندند.

به گزارش تارنمای کُردی “روز”، دادگاهی در شهر مریوان سه شهروند را به پوشیدن لباس زنانه و گرداندن در سطح شهر محکوم کرده است. حکم یکی از این افراد روز دوشنبه ۲۶ فروردین اجرا شد.

این سه نفر به دلیل یک نزاع خانوادگی که حدود دو هفته پیش انجام شد، با این حکم روبەرو شدەاند.

نیروی انتظامی شهرستان مریوان، پس از صدور این حکم به یکی از متهمان این پرونده به نام “ت.خ” لباس قرمز زنانه پوشانده و او را در سطح شهر مریوان گردانده است.

انجمن زنان مریوان ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را “بی‌حرمتی به زنان” دانسته است.

قرار است طی روزهای آینده دو نفر دیگر از محکومان این پرونده به شیوه مشابهی در سطح شهر مریوان گردانده شوند.

انجمن زنان مریوان از مردم این شهر، مسئولان و اعضای شورای شهر خواسته تا در مقابل این اقدام سکوت نکنند.

Share